Цивілістична платформа

Цивілістична платформа створена у відповідь на виклики сучасної системи освіти в університетах, її поєднання з наукою та реальними ринковими потребами, орієнтацію на підготовку конкурентоспроможних кадрів для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Діяльність платформи у площині прикладної юриспруденції:

– проведення досліджень у відповідь на реальні ринкові потреби;

– обговорення актуальних проблем і тенденцій у практиці та науці на цивілістичному кружці;

– підготовка наукових коментарів до цивільного законодавства;

– впорядкування та уніфікація судової практики з метою подолання колізій у цивільному законодавстві;     

– робота в форматі case study для вирішення реальних практичних кейсів;

– навчання soft skills, навичкам, компетенціям та передача досвіду у сфері практичної юриспруденції.

inna2

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна Спасибо-Фатєєва, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 1

Спеціалізація: загальна теорія цивільного права; корпоративне право; цивільно-правові проблеми інноваційної діяльності.
10420343_1668835950011837_5840368018263338012_n

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Сімсон, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2

Спеціалізація: право інтелектуальної власності і виключні права; публічно-приватне партнерство; цивільно-правові аспекти інноваційної діяльності та трансферу технологій; спільна діяльність.

1229845_893854640643061_2467746378367515237_n

Василь Крат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1

Спеціалізація: контрактне право; речові права; нетипові конструкції і недійсність в цивільному праві; переважні права.

10849806_1002251276470063_6544808352490436483_n

Юрій Мица, кандидат юридичних наук

Спеціалізація: об’єкти цивільних прав; іммобіларне право; цивільні і суміжні галузі (земельне, житлове право).

DSC_7867

Олег Печений, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1

Спеціалізація: загальна теорія цивільного права; спадкове право; проблеми відповідальності в цивільному праві; строки та терміни; проблематика правонаступництва в цивільних правовідносинах; окремі проблеми кредитних правовідносин.

Ус Марина - фото (2)

Марина Ус, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 1

Спеціалізація: загальні питання вчення про суб’єктивне цивільне право; охорона і захист суб’єктивних цивільних прав та інтересів; конкуренція позовів.

jxiO_O4OXYM

Наталя Філатова, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 1 

Спеціалізація: суб’єкти цивільних прав; окремі види юридичних осіб; саморегулівні організації, проблеми іноземного корпоративного права.

 

Роман Таш’ян, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 

Спеціалізація: організаційні відносини в цивільному праві.

Ілларіон Спасибо, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2

Спеціалізація: речові права; право власності у динаміці речових відносин.

Юрій Ходика, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 1

Спеціалізація: об’єкти цивільних прав та їх обтяження іпотекою; іпотечні правовідносини.

Любов Долгополова, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 1

Спеціалізація: проблеми торгів та конкурентних способів укладання договорів.