Публічно-приватне партнерство

11150310_1668796476682451_391616480881579755_n

експерти:

Ольга Сімсон, д.ю.н., директор НДІ Правознавства Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, член Стратегічної ради Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства

Автор більше 70 наукових публікацій, зокрема монографії: “Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері”, 2013. 

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: Державно-приватне партнерство як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України.

Спеціалізація: публічно-приватне партнерство у сфері освіти, науки та інновацій, регіональні партнерства та інноваційні кластери

11146327_993450510680086_3609822280369893454_o

Ірина Запатріна, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, Голова правління Українського центру сприяння розвитку ППП

Автор більше ніж 60 публікацій, зокрема монографії: «Публічно-приватне партнерство: потенціал для економік, що розвиваються», 2013.

Спеціалізація: публічно-приватне партнерство, концесії, ДПП у житлово-комунальній сфері

 

Ірина Селіванова, к.ю.н., доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Співавтор підручника з “Корпоративного права”, науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Спеціалізація: інвестиційне, корпоративне право, державно-приватне партнерство.