Проведені фундаментальні та прикладні дослідження

Завершені науково-дослідні роботи за 2010-2012 роки (фундаментальні дослідження)

  1. Демократичні засади формування, організації та функціонування вищих органів державної влади України (номер державної реєстрації 0110U006469) – керівник д.ю.н., професор Барабаш Юрій Григорович;
  2. Основні напрямки вдосконалення правового регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні (номер державної реєстрації 0110U006470) – керівник д.ю.н., професор Уркевич Віталій Юрійович;
  3. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб (номер державної реєстрації 0110U006468) – керівник д.ю.н., професор Жилінкова Ірина Володимирівна.

 

Завершені науково-дослідні роботи за 2013-2014 роки (прикладні дослідження)

  1. Правовий статус університетів в країнах СНД та ЄС: порівняльно-правове дослідження (номер державної реєстрації 0115U000325) – д.ю.н., професор Погребняк Станіслав Петрович;
  2. Стан та перспективи розвитку вищої юридичної освіти в Україні: соціально-правовий дискурс (номер державної реєстрації 0113U000491) – д.ю.н., професор Требін Михайло Петрович.