Про інститут

 

IMG_5041[1]НДІ Правознавства в структурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за статусом є структурним підрозділом університету, який спеціалізується на проведенні наукових досліджень, інноваційній діяльності та сприяє інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

НДІ Правознавства здійснює свою діяльність за рахунок державного бюджету України, а також на комерційних засадах на замовлення державних або недержавних інституцій для вирішення найбільш складних питань сфери правозастосування. НДІ Правознавства спирається на кращі наукові школи університету та інтелектуальний потенціал провідних фахівців, що мають наукові ступені докторів та кандидатів юридичних наук за спеціальностями у сферах публічного і приватного права.

Одним з головних напрямків роботи НДІ Правознавства є допомога у розробці законопроектів, необхідних для реалізації державними органами Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та виконання Україною зобов’язань, що випливають з Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, гармонізації законодавства та узгодження з європейськими нормами. На базі НДІ Правознавства, зокрема, проводиться дослідження на тему «Основні напрямки реформування законодавства у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності у руслі адаптації до європейських стандартів».

Також НДІ «Правознавства» проводить науково-правові експертизи з окремих питань правозастосування, реалізації інноваційних, інвестиційних, регіональних, фінансових, та інших програм. НДІ Правознавства забезпечує правове та економікою-правове супроводження вітчизняних та міжнародних проектів у сфері підприємництва. Одним з напрямків роботи НДІ Правознавства є розробка та впровадження механізмів публічно-приватного партнерства, організаційне та правове забезпечення реалізацій проектів ППП у співпраці з Українським центром сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.