Привітання проректора університету з наукової роботи

Гетьман

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого має більш ніж 200-річну історію. Вона сягає 1804 року, коли було засновано юридичний факультет Харківського університету, а точніше відділення моральних і політичних наук.

Сьогодні Університет – сучасний вищий навчальний заклад європейського рівня, який має потужний освітній і науковий потенціал, відомі наукові школи в галузях держави і права, конституційного, кримінального, адміністративного, фінансового, цивільного права та інші.

Науково-дослідний Інститут Правознавства є структурним підрозділом Університету, який був створений для проведення фундаментальних та прикладних досліджень з найбільш важливих проблем соціально-економічного, суспільно-політичного, науково-технологічного та інноваційного розвитку.

Вагомий вклад Інституту Правознавства в сучасну юридичну науку обумовлюється практичним значенням досліджень, що проводяться на його базі з метою розв’язання стратегічних завдань, які були визначені в Угоді про асоціацію з ЄС. Зокрема, здійснення спільних досліджень та діяльності, спрямованої на заохочення наукового прогресу, трансферу технологій та ноу-хау.

Іншим важливим наслідком плідної наукової праці співробітників інституту Правознавства є використання основних результатів досліджень у підготовці майбутніх висококваліфікованих професійних юристів, на яких покладається завдання стати рушієм всіх реформувань в країні.

Гетьман А.П.