Привітання директора Інституту Правознавства

IMG_0950

Підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС вимагає необхідності посилення  розвитку науки і технологій з метою укріплення як національного інтелектуального  потенціалу, так і конкурентних позицій України в ЄС, що сприяло б її залученню до Європейського дослідницького простору. Українська наука повинна стати спроможною адекватно реагувати на виклики нової економіки, побудованої на генерації та ефективній комерціалізації знань з метою випуску інноваційних продуктів та послуг.

Ці нові виклики потребують зміни в системі управління наукою та науковими установами, які повинні перейти на інші підходи до формування напрямів наукових досліджень та їх фінансування, зробити їх більш комерційно привабливими, або такими що відповідають нагальним соціальним потребам.

Основою цих змін повинна стати модель публічно-приватного партнерства між державними науковими установами, приватними компаніями і громадськими організаціями, розробка сумісних проектів у зоні спільних інтересів та їх ефективна реалізація.

Науково-дослідний інститут Правознавства в структурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого реалізує партнерські проекти у будь-яких напрямах діяльності та надає юридичну допомогу у розробці та фаховому супроводженні контрактів, проектних та грантових пропозицій, нормотворчих ініціатив, проводить фундаментальні та прикладні дослідження, спираючись на провідні наукові школи Університету.

Сімсон О.Е.