Міжнародного права

Наукові школи та перспективні напрями досліджень, що ведуться на кафедрі:

1. «Міжнародне право прав людини». (Керівник: проф. Буроменський М.В.  Склад: доц. Трагнюк О.Я., доц. Сенаторова О.В., доц. Мірошниченко О.А., доц. Тарасов О.В.). Розробка: Наукове обґрунтування правосуб’єктності фізичних осіб у міжнародному праві.

2.«Європейське право» (Право Європейського Союзу). (Керівник: доц. Трагнюк О.Я. Склад: доц. Стешенко В.М., ас. Анакіна Т.М.). Розробки: Теоретичні питання правосуб’єктності ЄС, Україна – ЄС (зокрема правове регулювання окремих аспектів участі України у східному партнерстві), Судова система ЄС, джерела права ЄС.

3. «Міжнародне кримінальне право». (Керівник: доц. Сенаторова О.В. Склад: доц. Стешенко В.М., доц. Кудас І.Б., ас. Нуруллаєв І.С.). Розробка: Теоретико-правові проблеми юрисдикції Міжнародного Кримінального Суду, гармонізація національного кримінального законодавства зі Статутами Міжнародного Кримінального Суду, міжнародне співробітництво у боротьбі з окремими видами злочинів (корупція, піратство).

4. «Проблемні аспекти міжнародної правосуб’єктності». (Керівник: доц. Тарасов О.В. Склад: проф. Буроменський М.В., доц. Стешенко В.М., доц. Трагнюк О.Я., доц. Анакіна Т.М., доц. Сенаторова О.В., доц. Кудас І.Б., доц. Мірошниченко О.А., доц. Сіваш О.М.). Розробки: Розвиток теорії, юридичної персонології у міжнародному публічному праві.

5. «Джерела міжнародного права на сучасному етапі розвитку міжнародного права». (Керівник: доц. Щокін Ю.В. Склад: доц. Стешенко В.М., доц. Кудас І.Б., ас. Анакіна Т.М.). Розробки: Напрямок удосконалення джерельної бази міжнародного публічного права.

6. «Актуальні проблеми міжнародного приватного права». (Керівник: доц. Білоусов Є.М. Склад: доц. Шуміло І.А., доц. Погорецька Н.В., доц. Радчук О.П., доц. Жуков І.М., ас. Полатай В.Ю.). Розробки: Розвиток теорії сучасного міжнародного приватного права.

Діяльнісіть наукового гуртку з міжнародного права

На кафедрі міжнародного права вже багато років працює науковий гурток, започаткований видатним професором Семеновим В.С. Починаючи з 2004 року гурток продовжує свою плідну діяльність під керівництвом доцента Сенаторової О.В. За цей час кількість членів гуртку значно збільшилася: з 10 до близько 80 осіб. Регулярна робота гуртка складається, серед іншого, з підготовки та захисту доповідей та проведення дискусій за актуальними темами сучасних міжнародних відносин. Обговорюються питання збройних конфліктів, міжнародних злочинів (зокрема, піратства), захисту прав людини, діяльності різних міжнародних організацій, судів тощо. Деякі засідання проводяться в рамках інсценування судового розгляду в міжнародних судах (англійською мовою). Гурток регулярно проводить модельні засідання Ради Безпеки ООН, різного роду дебати, бере участь у міжнародних конкурсах судових дебатів, щороку проводить університетський конкурс.

Кожного року гурток бере участь у міжнародних конкурсах-судових процесах (moot-court competition). Члени гуртку за звітний період брали участь та займали призові місця у таких конкурсах: Національний конкурс з міжнародного гуманітарного права (Сімферополь), Національний конкурс з міжнародного гуманітарного права (Харків), Міжнародних конкурс Jessup, Міжнародний конкурс Telders, Міжнародний конкурс із захисту прав біженців (International Asylum Law Moot Court Competition) (Будапешт), Національний конкурс з міжнародного гуманітарного права (Київ), Центрально- та Східноєвропейський конкурс (Central and Eastern European Moot Court Competition) (Братислава, 6 місце), Національний конкурс з міжнародного гуманітарного права (Балаклава),і Міжнародний конкурс з комерційного арбітражу Willem Vis, Міжнародна юридична олімпіада «Молодежь за мир», (Минск, Беларусь) та інших.

Кружком міжнародного права було організовано та проведено Модельне засідання РБ ООН щодо ситуації в Сирії та Лівії, організувано засідання, присвячене підписанню Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, організовано студентські дебати щодо доцільності вступу України до ЄС чи Митного союзу.

У 2014 р. гуртком було проведено літню он-лайн школу з міжнародного права для всіх бажаючих студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Завдання, матеріали та рекомендації надавалися через соціальну мережу та на електронні адреси учасників. Курси проводилися англійською мовою. Учасникам було надано підручники, перелік електронних ресурсів, завдань, задач, питань, які студенти повинні були виконати. Перший місяць (липень) був присвячений теоретичній підготовці, другий (серпень) – вирішенню практичних завдань.

З 2011 р. гурток є членом всесвітньої Асоціації студентів-міжнародників (ILSA). У 2015 р. гурток було визнано найкращим гуртком з міжнародного права в світі.

Починаючи з 2012 р. гурток проводить щорічний університетський конкурс судових дебатів з міжнародного права за моделлю Міжнародного суду ООН. На конкурс суддями запрошуються провідні вчені і практики з різних міст України. Зазвичай змагання проходять англійською мовою.

Протягом осені та зими 2015 р. проводилися зустрічі у форматі speaking-club (дискусійний клуб) англійською мовою. Цей регулярний захід покликаний дати студентам можливість розвинути свою розмовну англійську, особливо на юридичну тематику. Спікінг клаби не тільки покращили іноземну мову студентів, але і водночас дали можливість дискутувати на теоретичні питання міжнародного публічного права.

Одним із найпомітніших заходів 2014-2015 навчального року було проведення відкритого курсу лекцій з міжнародного права кращими студентами-гуртківцями. Загалом було проведено двадцять чотири лекції, які дали змогу усім бажаючим отримати ґрунтовне уявлення про міжнародне право. Наприкінці були урочисто вручені сертифікати, які підтверджували участь у курсі лекцій.

У зв’язку з ситуацією в Україні протягом 2014-2015 років гостями гуртку неодноразово були представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Зустрічі відбуваються у форматі діалогу англійською або російською мовами, зі взаємними питаннями та відповідями на тему міжнародного гуманітарного права. Гостями гуртку регулярно є провідні викладачі кафедри та практикуючі юристи, а також представники правозахисних громадських організацій.

Публікації

З 2000 року кафедрою міжнародного права було видано 547 наукові публікації, зокрема у міжнародних виданнях:

проф. Буроменський М.В.

 1. The Status of the President in the System of Executive Power in the States of Central and Eastern Europe. Ten Years of the democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe. Edited by Dzialocha K., Mojak R., Wojtowicz K. Lublin, 2001. P. 275-292.

 

проф. Сердюк О. В.

 1. International Actor, Democratization and Rule of Law. Anchoring Democracy? Edited by Amichai Mogen and Wojciech Sadurski. – London-New-York: Routledge, 2009. – P. 199–211.
 1. Democratization and European Union, Comparing Central and Eastern European post-communist countries. Ed. Leonardo Morlino and Voyceh Sadursky- New York – London, Routledge, 2010. – 260 p.
 2. Сorruption Risks in Criminal Process and Judiciary.UPAC, 2009. – 224 p.
 3. Борисов В.И., Настюк В.Я., Сердюк А.В. Анализ и характеристика методик определения коррупционных рисков и возможность их использования в противодействии коррупции в органах государственной налоговой службы // Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства : сборник научных трудов: Междунар. антикоррупц. комитет. – Т.1(39). – М., 2009. – С.172-180.

 

доц. Трагнюк О.Я.

 1. Semenov V.S., Traghniuk O.Ja. Professor Michailo Lozinsky – Author of the First Ukrainian Textbook on International Law: Tragic Destiny // Journal of the History of International Law. – 2004. – Vol.6. – P.143-150.
 2. Трагнюк О.Я. Политико-правовое содержание государственного суверенитета в международном праве /Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе: монография/ под ред.: Сковиков А.К., Яковюк И.В.- М.: ООО “НИПКЦ “Восход-А”, 2010 г.- С.99-137.
 3. Трагнюк, Л.Я., Яковюк, И.В. Проблемы внедрения Национальной рамки квалификаций в Украине / Л. Я. Трагнюк, И. В. Яковюк // Высшее образование для XXI века: IХ Междунар. научная конференция. Москва, 15–17 ноября 2012 г.:Доклады и материалы. Секция 6. Проблемы юридического образования / отв. ред.М. Н. Марченко. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – C. 8-16.
 4. Трагнюк O.Я. Развитие Европейских сообществ в 80-е годы ХХ века. Создание и эволюция Европейского Союза / Л.Я. Трагнюк // Европейская интеграция: проблемы теории и практики : монография / под ред. И. В. Яковюка, А. К. Сковикова. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – С. 123–180.
 5. Трагнюк О.Я. Гражданская инициатива в Европейском Союзе как способ преодоления дефицита демократии в наднациональном образовании // Проблемы государственно-правового развития Украины и России в условиях глобализации: сб. науч. Стат. По материалам междунар.науч.-практ. конф., г. Москва, 24 июня 2011 г. – М.: ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012. – С.122-131.
 6. Tragniuk O., Komarova T. Zur Verfassungsbeschwerde in der Ukraine: Pro und Kontra. Tragniuk O., Komarova T. The Institution of Constitutional Claimein Ukraine: Pro and Con // Der eigene Weg de Ukraine. Unabhängigkeit und Kooperation. – Der eigene Weg der Ukraine um zum Rechtsstaat. – BWV. Berlin Wissenschhafts-Verlag, 2013. – S.253-261 (0,4 друк.арк.).
 7. Трагнюк О.Я. Западноевропейский Союз и общая политика безопасности европейских государств // Проблемы политико-правового развития в XXI веке: Материалы международной научно-практической конференции 19-20 ноября 2010 г. – М.: ООО “НИПКЦ “Восход-А”, 2010. –С. 278-285

 

ас. Калмикова О. С.

 1. Калмикова О. С. Участие ООН в развитии международного сотрудничества по борьбе с ксенофобией и расизмом / О. С. Калмикова // Закон и жизнь: межд. наук.-практ. пр. журн. – Кишинев.: Дом печати, – № 10 – С. 80 –83.

 

ас. Комарова Т.В.

 1. Комарова Т.В. Кооперация Суда Европейских Сообществ и национальных судов государств – членов Европейского Союза / Т. В. Комарова // Lex russica. – 2007. – № 6 (дек.). – С. 1219-1222.
 2. Комарова Т.В. Эволюция взаимоотношений Суда ЕС и Европейского суда по правам человека / Т. В. Комарова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 8 (86). – С. 63-65.
 3. Комарова Т.В. Становление структуры Суда / Т. В. Комарова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 9 (87). – С. 78-81.
 4. Комарова Т.В. Суд Европейского союза и единство судебной практики / Т. В. Комарова // Современное право. – 2013. – № 11. – С. 143-148.

 

 доц. Білоусов Є. М.

 1. Саморегулирование в сфере строительства как альтернативный механизм допуска на рынок субъектов хозяйствования / Ю.Е. Атаманова, Е.Н. Белоусов, И.Н. Гармаш//Legea si viata. – 2014. – №10/2 (274). – С.3-6 (0,5 д.а.)
 2. Економічна безпека регіонів в контексті зміни парадигми регіонального управління (постановка проблеми) //JURNALUL JURIDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA» S.R.L. №6 (10) 2014,
 3. Історія формування господарсько-правових засобів забезпечення економічної безпеки//національний юридичний журнал: теорія та практика// JURNALUL JURIDIC NATIONAL: TEORIE SI PRACTICA» S.R.L. №6 (10) 2014.

 

доц. Тарасов О.В.

 1. Тарасов О. В. Преподавание международного права [Текст] / О. В. Тарасов // Международное публичное и частное право. – 2002. – №4. – С.70-72.
 2. Buromenskyi M., Senatorova O., Tarasov O. Kharkiv School of International Law / M. Buromenskyi, O. Senatorova, O. Tarasov // Law of Ukraine. – 2013. – N – P.100–116 (у співавторстві) (1,45 друк. арк.).
 3. Тарасов О. В. Субъект международного права в юридической литературе Российской империи ХІХ – начала ХХ столетия [Текст] / О. В. Тарасов // Современное право. – – № 9. – С.153-156 (0,5 друк. арк.).
 4. Тарасов О. В. Персонологическая характеристика международной правосубъектности Европейского Союза и его внутреннего права [Текст] / О. В. Тарасов // Международное публичное и частное право. – 2013. – № 5. – С.24-27 (0,4 друк. арк.).
 5. Тарасов О. В. Международная правосубъектность человека в российской и украинской юридической литературе конца ХХ – начала ХХI веков [Текст] / О. В. Тарасов // Современное право. – 2013. – № 11. – С.131-136 (0,5 друк. арк.).
 6. Тарасов О. В. Правосубъектность международных неправительственных организаций : персонологический анализ [Текст] / О. В. Тарасов // Legea si viata. – 2014. – N – С.126-129 (0,5 друк. арк.).
 7. Тарасов О. В. Институт представительства с точки зрения правовой персонологии : общетеоретическая и международно-правовая характеристика [Текст] / О. В. Тарасов // Legea si viata. – 2014. – N – С.42–45 (0,5 друк. арк.).
 8. Тарасов О. В. Международная правосубъектность субнациональных территориальных единиц : нормологический и персонологический подходы [Текст] / О. В. Тарасов // Legea si viata. – 2014. – N – С.143–146 (0,5 друк. арк.).
 9. Тарасов О. В. Международная правосубъектность в мировой юридической литературе межвоенного периода (1918-1939 гг.) [Текст] / О. В. Тарасов // История государства и права. – 2014. – № 22. – С. 59–63 (0,5 друк. арк.).
 10. Тарасов О. В. Международная правосубъектность в классической литературе XVII – начала ХХ века [Текст] / О. В. Тарасов // История государства и права. – 2014. – № 24. – С. 19–25 (0,5 друк. арк.).

 

доц. Стешенко В.М.

 1. Стешенко В. Н. Международно-правовое регулирование ювенальной юстиции в документах Организации Объединенных Наций // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – Кишинев, 12. – C. 154-158 (0,5 д.а.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/12-4/40.pdf.

 

доц. Шуміло І.А.

 1. Стативка А.Н., Шумило И.А. Некоторые проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодетельству Европейского Союза // Государство и право.- 2008.- №1.- С. 76-81.

 

доц. Щокін Ю.В.

 1. Щёкин Ю. В. Международно-правовые обычаи в правовой системе Соединённых Штатов Америки XVIII – XIX веков / Ю. В. Щёкин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Октябрь 2013. – Вып. № 10 (88). – С. 128– (г. Курск, Россия)
 2. Щёкин Ю. В. Международно-правовые обычаи в правовой системе Соединённых Штатов Америки XХ – начала ХХI веков / Ю. В. Щёкин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Октябрь 2013. – Вып. № 11 (89). – С. 116–121. (г. Курск, Россия)
 3. Щёкин Ю. В. Международно-правовой обычай как источник права Англии / Ю.В. Щёкин // «Legea și viața» (“Закон и Жизнь”). – Decembie – Nr. 12/4 (264). – С. 204–208. (Молдова)
 4. Щёкин Ю. В. Теория обязательного судебного прецедента в современной украинской доктрине международного права / Ю.В. Щёкин // «Legea și viața» (“Закон и Жизнь”). – Ianuarie – Nr. 1/3 (265). – С. 233–236. (Молдова)

 

проф. Яковюк І.В.

 1. Европейская интеграция: проблемы теории и практики : монография / под ред.: И. В. Яковюк, А. К. Сковиков. – М. : Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2012. – 279 с.
 2. Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе : монография / под ред. А.К. Сковикова, И.В. Яковюка. – М.: ЩЩЩ «НИПКЦ Восток – А», 2010. – 320 с.
 3. Yakovіuk, I. V. Imperial Model as a Basis for Development of the European Union at the Present Stage / I. V. Yakovyuk // WEST-OST-REPORT : International Forum for Science and Research (Berlin). – 2012. – № 4. – Р. 86–95.
 4. Yakoviuk I. V. European Union: in search for balance between national and supranational interests / I. V. Yakoviuk // PolitBook. – 2012. – № 3. – C. 156–170.
 5. Яковюк И. В. «Восточное партнерство»: место Украины в политике ЕС / И. В. Яковюк // Вестн. Нац. ин-та бизнеса. – 2009. – Вып. 10.– С. 598–611.
 6. Яковюк И. В. Лоббизм и его влияние на функционирование институционального механизма Европейского Союза / И. В. Яковюк // Управление мегаполисом : науч.-теорет. и аналит. журн. – 2012. – № 6 (30). – С. 50–56.
 7. Яковюк И. В. Региональная межгосударственная интеграция / И. В. Яковюк // Знание. Понимание. Умение : науч. журн. Моск. гуманитар. ун-та – 2013. – № 3. – С. 319–322.
 8. Яковюк И. В. Идея Серединной Европы в концептуальных разработках европейских геополитиков второй половины ХІХ – начала ХХ вв.: историко-теоретический анализ / И. В. Яковюк // PolitBook. – 2013. – № 3. – C. 132–151.
 9. Яковюк И. В. Проблемы реализации суверенитета в наднациональной организации / И. В. Яковюк // Актуальные проблемы европейской интеграции и глобализации : материалы междунар. науч. семинара, г. Москва, 9 июня 2008 г. / под. ред. В. А. Назарова. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. – С. 149–157.
 10. Яковюк И. В. Проблемы реализации суверенитета в условиях членства в наднациональной организации / И. В. Яковюк // Актуальные проблемы современности : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Москва 4-5 февр. 2008 г. – М. : Ин-т деловой карьеры, 2008. – Вып. 6. – С. 17–23.
 11. Яковюк И. В. Правовая культура объединенной Европы: особенности становления и развития / И. В. Яковюк // Науч. тр. Моск. гуманитар. ун-та. – Вып. 110, 2009. – С. 67–81.
 12. Яковюк И. В. Гражданское общество объединенной Европы : проблемы становления / И. В. Яковюк // Актуальные проблемы современной науки : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., г. Москва 10–11 дек. 2009 г. / под ред. В. А. Назарова. – М. : Социум, 2009. – С. 14–23.
 13. Яковюк И. В. Имперское будущее Европейского Союза: миф или реальность? / И. В. Яковюк // Науч. тр. Моск. гуманитар. ун-та. –2010. – Вып. № 125. – С. 152–162.
 14. Яковюк И.В. «Восточное партнерство»: место Украины в политике ЕС / И.В. Яковюк // Вестн. Национал. ин-та бизнеса. – 2009. – Вып. 10.– С. 598–611.
 15. Яковюк И.В. К вопросу о формировании правовой системы ЕС / И. В. Яковюк // Общество и политика в условиях информатизации : сб. науч. ст. – М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2012. – С. 144–150.

 

З 2000 року співробітники кафедри брали участь у 282 конференціях, зокрема у міжнародних:

 1. The Status of President in the System of Executive Power in the States of Central and Eastern Europe. Ten Years of the democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe. Materials of the Conference. Kazimierz Dolny, Poland. September 14-17, 2000. Wydanie pierwsze. P. 181-198.
 2. Конференція «The 20th anniversary of the ratification by Poland of the Convention on the Prevention of the Torture », 16 жовтня 2014 року, м. Варшава;
 3. Конференція «ODIHR TRIALE Monitoring Annual Meeting», 26-28 листопада 2014 року, м. Тбілісі.
 4. Міжнародна конференція «Підвищення якості демократії в Центральній та Східній Європі через вплив ЄС» ( Флоренція, Італія – грудень 2007).
 5. Міжнародний науково-практичний семінар «Конфлікт інтересів в публічній сфері: політичні та правові аспекти», листопад 2009 року, Оттава (Канада).
 6. Семінар “Імплементація та моніторинг антикорупційної політики”, Варшава (Польща), 15-16 грудня 2011року.
 7. Регіональний семінар “Східного партнерства” “Проблеми належного управління та протидії корупції” , Стамбул, Туреччина, травень 2014; ( Рада Європи);
 8. Міжнародна конференція “Громадянське суспільство та держава: діалог та партнерство” ,30 жовтня 2014, Київ. (ОБСЄ, ПРООН, Міністерство юстиції України);
 9. Круглий стіл « Ризики демократизації гібридних режимів” Відень (Австрія), грудень 2010 р.
 10. Міжнародна конференція “Судовий моніторинг” , листопад 2014, Тбілісі, Грузія.
 11. «University of Hertfordshire UH Global Partners Conference», 2011, July 14-15, Hatfield, Hertfordshire, Great Britaine.
 12. State regional policy in the area of economic security of regions //EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISKURZ // EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 1 2015.
 13. International Summer School program on EU Law, організовано спільно Інститутом міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Львівським Національним університетом імені Івана Франка, Університетом Регенсбурга (Німеччина) та Університетом Інсбрука (Австрія) в рамках Проекту TEMPUS TACIS CD_JEP-21174-2000 «Studies of European Law at Ukrainian Universities» (м. Київ, 28 червня – 4 липня 2004 р.).
 14. Тренінг з громадського моніторингу судів для представників неурядових організацій та волонтерів, організовано Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» (м. Сімферополь, 6 березня 2007 р.).
 15. Фокус-група з громадського моніторингу судів для представників неурядових організацій та волонтерів, організовано Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» (м. Сімферополь, 22 березня 2007 р.).
 16. Підсумковий круглий стіл «Сучасні демократичні стандарти відносин суду та ЗМІ», організовано Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» (м. Сімферополь, Апеляційний суд АРК, 6 серпня 2007 р.).
 17. Круглий стіл: «Законодавче забезпечення доступу підлітків груп ризику до соціальних послуг», організовано за сприяння Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні (м. Київ, 10 жовтня 2007 р.).
 18. Навчальний семінар «Вступ до курсу громадського моніторингу в судах для організацій громадянського суспільства», організовано Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» (м. Київ, 27-28 травня 2008 р.).
 19. Міжнародний саміт «Суди та суспільство», організовано Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» (м. Київ, готель «Русь», 20-22 квітня 2010 р.).

 

Проекти, в яких брала участь кафедра:

Кафедра співпрацює з університетом ім. Миколи Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) з кафедрами міжнародного права та права ЄС в рамках реалізації спільної магістерської програми “Міжнародне право” за якою навчаються 29 студентів університету. Дисципліни, які ведуть викладачі кафедри: International Criminal Law, International Trade and Investment Law, International Law of Treaties, Law of International Organizations, Diplomacy and Consular Law.

Викладачі кафедри міжнародного права приймали участь у 3-х міжнародних проектах в рамках програми ЄС Tempus:

1) забезпечення якості оцінювання навчання студентів 2005-2009 рр., в результаті якого був укладений договір з Хертвордширським університетом Великої Британії про реалізацію магістерських програм «Міжнародне комерційне право», «Право ЄС», «Перспективи розвитку міжнародних відносин». Доценти кафедри Трагнюк О.Я., Шуміло І.А., Сенаторова О.В., Гринчак А.А. викладали навчальні дисципліни англійською мовою за цією програмою;

2) ІP-master, в якому приймали участь Шуміло І.А., Трагнюк О.Я. (2009-2011 рр.). Були підготовлені разом з іноземними партнерами навчально-методичні посібники з питань міжнародного права та права інтелектуальної власності;

3) Створення міжнародних студій з енергетичного та економічного права (REGENLAW), 2011-2015 рр., в результаті реалізації якого викладачами кафедри Шуміло І.А., Трагнюк О.Я., Анакіною Т.М., Бенедик Я.С., Ребришем Б.Ю. були видані навчально-методичні посібники з актуальних проблем міжнародного та європейського енергетичного права для аспірантів вищих юридичних навчальних закладів.

у 2014 році – участь у спільній програмі Університету Гете м. Франкфурт-на-Майні, а також з Одеським національним морським університетом та Львівським державним університетом внутрішніх справ у рамках спільної програми, яка присвячена дослідженню принципів і структур правових систем, суспільної безпеки-корупції, захисту персональних даних, расизму/ксенофобії. Ініціатором цієї програми та її координатором став відомий фахівець Університету Гете м. Франкфурт-на-Майні професор Пітер-Алексіс-Альбрехт.

З квітня 2015 року Сенаторова О.В. є членом міжвідомчої комісії по імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні. З вересня 2014 року Сенаторова О.В. є членом Консультативної ради Харьківської обласної прокуратури.