Директор

11150310_1668796476682451_391616480881579755_n

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Сімсон, 

доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, член Стратегічної ради Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.

Займається проблемами права інтелектуальної власності, інвестиційного, інноваційного та інформаційного права, публічно-приватного партнерства. Має теоретичні і практичні знання з права європейських країн і США з проблем регулювання науково-технічної діяльності, інновацій, трансферу технологій, права інтелектуальної власності.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правові особливості договорів інвестиційного характеру». У 2015 р. захистила докторською дисертацією «Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України».

Біля 15 років читає лекції з господарського, цивільного, порівняльного цивільного, римського права, права інтелектуальної власності в Національному юридичному університеті України ім. Я.Мудрого. 10 років читає лекції з правового регулювання інновацій та інформаційної діяльності в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Активно співробітничає з державними органами, в тому числі Міністерством освіти і науки України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національною академією наук України у питаннях удосконалення сучасного законодавства про науково-технічну та інноваційну діяльність.

Була членом багатьох робочих груп, створених на виконання доручень Президента, Кабінету міністрів України щодо побудови ефективної системи управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю. Виступала радником Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

В 2006 р. переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» з напрямку держава і право.

В 2007 р. дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Має досвід участі у різного роду проектах, у тому числі ЄС, USAID.

Автор більше 70 наукових публікацій, зокрема трьох власних монографій: “Инвестиционные и инновационные правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер” (2005), “Інноваційне і креативне право: Право знань і творчості” (2006), “Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері” (2013).