Коучинг

проведення тренінгів та мастер-класів з юридичної проблематики;

навчання студентів за спеціальними сертифікованими та магістерськими освітніми програмами;

надання площадки для обміну знаннями та дослідницької мобільності;

проведення семінарів, круглих столів та конференцій;

впровадження дуальної (практикоорієнтованої ) освіти.