Комерціалізація

оцінка комерційної привабливості результатів досліджень;

допомога в оформленні прав інтелектуальної власності;

участь в управлінні правами інтелектуальної власності та передачі знань;

послуги інноваційного інкубатору;

допомога у створенні spin-off компаній.