Законотворчість

тлумачення законодавства та надання роз’яснувальних експертних висновків;

експертиза проектів законів та участь у робочих групах з розробки нормативно-правових актів;

участь у громадських обговореннях законопроектів та змін до чинного законодавства;

підготовка наукових і практичних коментарів до законів та актів кодифікації;

популяризація законів та підвищення правової грамотності громадян.