Дослідження

проведення галузевих та міжгалузевих досліджень на базі кращих наукових шкіл університету;

проведення фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів правової науки;

створення творчих лабораторій для здійснення дослідної та екпериментальної діяльності;

допомога студентським дослідницьким проектам;

спільні дослідження та партнерство у дослідницьких грантах.